På en feil planet!

Nå har de feiret
Stavanger ihjel...
U-fornuften har seiret
- i god tid før jul...

"Kulturby" -året?
- å dette snakk...
Men jeg sier uten å såre:
Dette er humbug - og pakk!

Dette er anti-Kielland...
Obstfelder midt imot...
Kulturbyår-karikatur - eller:
på en feil planet?

(Onsdag 10/12-08, kl. 21:45)

Martin Nag i:
Friheten, uke 2, 2009, nr. 1