Under forvandlingens lov...

Herlig og hellig er loven
med det vennlige navn av liv:
Forvandling fra neden til oven,
- forvandligens lov !
Ikke forvandle de andre !
- men deg selv, deg selv...
En forvandling, for å forundre
alt du tar i til sølv...

Ikke gull, profitt og penger,
men et sølv-skimrende liv:
Forvandling til myte - leve lenger
under forvandlingens lov !

(Torsdag, 8/3-07, kl. 20.00)

Martin Nag:
Friheten uke 13/2007 - nr. 12

Ill: Magasinet for alle, 1946