Gåten

Det finnes
en tid
her i livet
som aldri
kommer igjen.
og gåten
er å skrive
evige ting
om den.
Når tiden
og timen
er inne ?
Det er
alltid
-nå ?
La dette være
din måte
å vinne
evigheten på.

Martin Nag i:
Fragmenter, 1982

Ill: Arbeidermagasinet, nr.1