Gudrun mysterium...

(Til minne om Gudrun Nag
f. Sodeland, 1925 - 2007)
...

Stolt og mild saga - holdning,
Gudrun, i deg... Samspill med en
Johannes Naga - vinge til en
dobbel idé: Å skape et mini -
univers av himmel og jord så å si
et "universitet" av gode spor...
Inger, Randi, Terje, - en trojka-
barneflokk, - en stor - familie, verdig;
men ikke seg selv nok... Gudrun, med
sørlandsk lynne - sentrum og sum...
Fylt av indre lys og ynde; - Gudrun
Mysterium...

(Torsdag 31/5-07, kl. 13.17)

Martin Nag i:
Friheten uke 25/2007 - nr. 24