Hva er kjŠrlighet?

Hva er kjŠrlighet?
┼ vite
at du aldri blir min

Hva er kjŠrlighet?
┼ vite
at du er til

Hva er kjŠrlighet?
┼ vite
at du alltid er min

16.6.1972

Martin Nag i:
Dagboknotater, 1972

Ill: Fra Vigelandsparken, Oslo.