Kristoffer Fjeldes tre !

En vemodig takk til Kristoffer,
- det glødende tre i Strand...
Å gi hele seg selv, som offer?
For ham var det bare sånn...
I stort og i "smått" : å ofre
alt for det hellige mål...
Ja! - selve ætten "Kristoffere"
er av en høyere himmelsk mal


Kvekere eller haugianere
- hinsides parti og tro, -
Alle ærer vi forgreininger
av Kristoffer Fjeldes "tre"!


(Torsdag, 15/03-07, kl. 14.15)

Martin Nag
i Friheten uke 41/2006 - nr. 38


Medfølgende tekst:
(Til minne om Kristoffer Fjelde,
1924-2007,
emissær, venn og nær slektning)