AV LIV, SOM GROR......

Vemod i tun og "jidel", - Torleif
Nag er død...
Så å si smak av adel
i dette gode sted:

En geil av steingjerde
fra tun mot Naig vik og vei;
som speiler også Torleif,
vendt mot en himmel-vy...

Fra Naig til "Krossnesviggjå",
- Torleif, den gode far,
og herre over en hage
av liv som gror...


(Torsdag, 2/11-06, kl. 20.20)

Martin Nag
i Friheten uke 41/2006 - nr. 38


Medfølgende tekst: (Til minne om Torleif Nag,
1912-2006,
- dyrker og herre av
Krossnesvik hage)