Med hva

Med hva
vil du rettferdiggjøre
ditt liv?

med dine kvinner,
med dine bøker,
med din kamp?

Nei, med Kjærlighet.
Med Erkjennelse.
Og foredlet
Nederlag.

15.6.1972

Martin Nag i:
Dagboknotater, 1972

Ill: Norske Amerikalinje,
lugar første klasse,
ca. 1915.