Medfølelsens vekt...

Lev
som om hver dag
var din siste

Skriv
som om hvert ord
var det siste

Elsk
som hvert samleie
var det siste

Da vil Du
veie
dine handlinger
og dine ord
på medfølelsens
vekt

23.6.1972.
Martin Nag i:
Dagboknotater, 1972

Ill: Skredsvig,
prinsessen og kongeriket