Vi er mer enn ord!...

Regimer kan gå til grunne...
Sovjetunionen i går...
Amerika i morgen...
Men ennå
er verden ung,
som Nordahl Grieg...
Har du et standpunkt,
så står du støtt:
For hva det kommer an på
er - "å se rødt"...
Ikke i skummende
mål-løst raseri
men med en hemmelig
mal å reise i:
Det nye menneske
på en ny jord...
så enkelt; så vanskelig...
Vi er mer enn ord!
- uten Peer Gynt!

(Lørdag 17/02-07, kl. 15.35)

Martin Nag i:
Friheten uke 10/2007 - nr. 9Ill: Den unga renvaktaren