VIA VISJONER, MOSSE VENN

(Til minne om Mosse Jørgensen, 1921-2009)

Vær hilset,
Mosse
Og Forsøksgym;
Via en visjon, som også
Var ideologi:

Hver elev ---- lærer
For seg selv, og Marx...
Ved å utvikle oss, ærer
Vi vår felles arv:

Et sosialistisk samfunn
Av frie kvinner og menn...
Fint å jobbe sammen,
Via visjoner, Mosse venn...


(Tirsdag, 30/06-09, kl. 00.41)

Martin Nag
i Friheten uke 36/2009 - nr. 28