En oppmuntring?

Ja, et smil,
et håndtrykk,
et nikk.


Mer skal ikke til,

Og livet er atter
verdt å leve

15.6.1972

Martin Nag i:
Dagboknotater, 1972.

Ill: Fra Vigelandsparken, Oslo.