Seier-Herren?

Hvem seiret
i den kalde krigen?
Anti-kommunismen?
De plettfrie?
De rene?
Ingen seiret!
Unntatt
Urenheten,
Skammen...
(Onsdag 18/2-98, kl. 14.05)

Martin Nag i:
Ode til Brecht... 1998.