Slik det har vært...

Slik det har vært
Vil det ikke bli...
De som blir fortiet,
Vil tale høyt
De som blir oversett,
Vil bli synlige...
Opportunistene,
Populistene,
Kjendisene
Vil bli glemt...
Historien
Skriver historie...


(Lørdag, 21/2-98, kl. 15.30)

Martin Nag
I: Ode til Brecht !
en tapt diktsamling fra 1998.
Gjengitt i: Gjenfødelse!
Nye myter, 2006

Ill: