Ballongbrev til det
kommende......


Ja, vi lever i en u-tid;
overalt: morass av mord!
Jeg er ikke med i denne nu-tid,
men imot! ...En laks i merd?

Åja! - men ikke fanget;
tvert imot - fri...
I protest har jeg sunget
mitt demokrati!

Å være - utenfor tiden,
men ikke tid-løs,
er - å være midt i den;
som lys- og tid-los!
Martin Nag
i: I Synligggjøring! Ny Trojka, 2003.