Til Hamsun!

Ord til meg selv på
Revolusjonens 89 års dag)


Hvert ord, du setter
på papiret,
må ha form...

Må ha et ekko etter
seg, og spire
i en orm,
som slynger seg
og fatter
tak om ordet
i en norm!

(Tirsdag 7/11-06)

Martin Nag i:
Friheten uke 5/2007 - nr. 4