En torg-karikatur...

Jeg vil ikke gå på
slave-stein;
ikke sette min tå på
barns ben...

Tenk, Stavanger torg,
- til kultur-vern, -
bygd i sten og sorg
av Indias barn...

Riv opp med roten
dette svineri...
Sett ikke foten
mer i slaveri...

La dette være
en torg-karikatur
til moral og lære:
Snu u-kultur!

(Fredag 11/5-07, kl. 03.05)

Martin Nag i:
Friheten uke 22/2007 - nr. 21