Tro og trøst

Vit
At fortielsen
Vil ikke vare
evig

Du blir
Fortiet,
Altså,
Er du !

Slik det er nå,
Vil det ikke
Være !


(Tirsdag, 3/3-98, kl. 18.30)

Martin Nag
I: Ode til Brecht !
en tapt diktsamling fra 1998.
Gjengitt i: Gjenfødelse!
Nye myter, 2006

Ill: Milly Heegaard