En tsunami av revoltering!

Det fins ikke grenser, Henrik I.,
For hvordan de forurenser ditt
geni...

Mini- og maksialisme,
pluss tabloidioti
er den post-moderne mekanisme
de giljotinerer deg i:

Å, sagblad-skrikene
Fra fossene i Skien by, -
forent med de levende likene,
som nå er gjenoppstått - på ny:

Alle snylterne, forståsegpåerne,
som jubilerer deg i hjel...
De er parodier på "Peerer";
løk og lik er deres sjel...

Jeg ser deg komme, Henrik
nedover mot Karl Johan:
En tsunami av revoltering
feier - og feirer! - over vårt land...

(Tirsdag, 23/5-06, kl. 18.51)

Martin Nag
i: Friheten uke 24/2006 - nr.11