Uten Peer Gynt!...

Å, disse opportunistenr til høyre!
Men dét å si: Venstre om!
kan også, dessverre, være
å si: Opportunisme, kom!

Opportunisme til venstre
- en finere art?
...Nei! - dra til Vinstra,
eller lengere bort..

Populisme er ikke "bedre"
samme hvor den kommer fra...
Med dette vil jeg bidra
til å kle løgnen av!

Rens Norge
for falsk pynt!
...Ny næring
- uten Peer Gynt!
(Mandag 2/10-06, kl. 02.50)

Martin Nag i:
Friheten uke 15/2007 - nr. 14