Testamentet

Når jeg dør, begrav meg - ber
jeg
- i en grav på sletten
i mitt kjære Ukraina,
- gi meg denne retten
Derfra vil jeg kunne skjelne
hvete-åkersuset,
kunne skue Dnjepr og dal-
søkk,
høre elvebruset.
Når så Dnjepr en gang skal
føre
blodet fra tyrannen
ut mot Svartehavet,
vil jeg gjenoppstå for annen
gang,
forlate Dnjepr og dalsøkk,
knele ned og messe.
- Hittil har en sådan løsning
ingen interesse...
Først begrav meg. Så til
reisning!
Kast av deres lenker!
Løsriv deres edle frihet
fra tyrannens renker!
Husk så også meg -
Sjevtsjenko - med et vennlig
minne,
når den nye frihets time
godt og vel er inne.

Taras Sjevtsjenko:
Testamentet, (Sapovit),
gjendiktet av Martin Nag
i Arbeiderbladet 2/7-1964.
Gjengitt i Friheten uke 41 2008.

Ill: Barndom, Mucha