A{color:#000000; text-decoration:none} A:hover{color:#cccccc; text-decoration:none}


Myten om Asbjørn Sunde...

Asbjørn Sunde: "Menn i mørket". Med forord av Lars Borgersrud. Spartacus 2009.

Fint - at historiker Lars Borgersrud nå gjengir en nesten klassisk bok fra 1947, - en dokumentarisk/litterær rapport fra den legendariske norske sabotøren Asbjørn Sunde (1929-1985)...Kamerat Asbjørn var 38 år gammel, da han erindret, så å si à la Hemingway og Arthur Omre, de dramatiske opplevelser han var hovedperson i, før og under - og etter krigen...
Ja!- kamerat Asbjørn var lojal mot Sovjetunionen og den internasjonale kampen mot fascismen, med krigs-erfaring også fra Spania...Dette gir særpreg til det kamerat Asbjørn sto for, slåss for - og led for... Med våpen i hånd utførte - og ledet - kamerat Asbjørn en aktiv norsk motstandskamp, som det står all age av; noe hans rapportbok dokumenterer, i en rett på sak, nesten "kynisk" forteller-stil...
Men age og respekt har kamerat Asbjørn nettopp ikke fått - i ettertid...Før nå! - honnør til Lars Borgersrud, som vil se Sunde i et nøkternt lys - hinsides Den kalde krigen og alt det der...Ja! - kamerat Asbjørn var en kriger: "Vi var soldater", erkjenner han mot slutten av boken...
Dette tolker Borgersrud slik; "Som" "soldat" i den store sovjetiske motstandskrigen"...Ja! - kamerat Asbjørn var lojal mot Oktoberrevolusjonen, og mot Sovjethæren som frigjøringsarmé mot Hitler...Men han var ikke illojal mot Norge, slik noen forsøkte å tolke ham...
Da Gennadij Fisj i 1960 ville møte kamerat Asbjørn, for å rehabilitere ham i en bok-rapport, ble han frarådet å gjøre dette - endog av kommunister; både Gennadij og jeg, hans tolk, var lei oss for dette...
Senere i 1960-årene møtte jeg kamerat Asbjørn personlig - vi var begge medlemmer av østkanten lag av NKP; og Asbjørn kom regelmessig og innkasserte medlemskontingent...

Hele sitt liv hadde kamerat Asbjørn en visjon om et sosialistisk Norge; noe han sloss for i krig og fred...

Så fremtiden tilhører kamerat Asbjørn og den arv han står for...

Takk for lojal synliggjøring av kamerat Asbjørn, - Lars!

(Tirsdag, 21/4-09. kl. 20.14).

Martin Nag i Friheten uke 19/2009 - nr. 18.


Høyrekreftenes kommentar:Asbjørn Sunde: Spaniabrev....
her


Kjøp boka om Asbjørn Sundes og Osvald-gruppas motstandskamp under andre verdenskrig .....
Trykk på boka: