Myten om hvor fritt - "fritt ord" er ...

Hvor "fritt" er "Fritt Ord"? ville Brecht ha spurt, og med god grunn...Som den marxist han var..."Fritt Ord" utdeler priser - til parodier på "folkefiender", vil jeg kalle det...Snart er det tale om "en folkefiende" til venstre, snart til høyre, altså også en reaksjonær "folkefiende"; ja, for også reaksjonen smykker seg med folkefiender, skulle bare mangle...Men altså parodier i virkeligheten...det vil si - på godt norsk falske folkefiender! Nok om det, jeg behøver visst ikke gå lenger enn til meg selv; I sin tid lot jeg "Fritt Ord" få sjansen til å støtte Økonomisk utgivelsen av mitt hefte med Ibsens 112 karikaturer 1851-1852, - et unikt materiale av fundamental art i forskningen; noe for "Fritt Ord" å støtte økonomisk? - Men nei - en saksbehandler i organisasjonen frittet meg pr. telefon litt ut om hva dette "var", og lurte visst på om dette, formelt sett, var "Fritt Ord´s bord...Nå vel, - Rekstensamlingene i Bergen opererte som virkelig "fritt Ord" og utga heftet, til stor heder... Og "Fritt Ord" kan saktens komme til å støtte et nytt opplag i Oslo? - hvem vet...Saken er: Ibsen visste noe om - og viste det! - hva kampen for fritt ord innebar; hver av de 112 karikaturer taler av full strupe om det. "Menneskeåndens revoltering" i "fritt ord" - via 112 karikaturer: Myte! ...

(Tirsdag, 5/5-09, kl. 13.42)

Martin Nag i Friheten uke 21/2009 - nr. 20