Myten om den hjemkomne sønn ...

Den hjemkomne sønn tar Naig i besittelse, - er jeg verdig dine bøer, din bauta, ditt tun, dine tegn, Naig?

Å ha en hel verden på slep, som røttene til Kveldsbel-eika; og så-forsone seg med dette jordsmonn, - "å falle i god jord"...En langsom akt og økt, en gåtefull handling: Smak av såmann, Goethe og "Über allen Gipfeln"...

Jeg bøyer meg for Ulvåsen - det virile, klassiske fjell, nesten det gud-dommelige fjell, - keiser-fjellet...

En hjemkommen sønn er en elsker - om enn; en forsinket sådan...Men det er aldri for sent å elske; kjærligheten er uten alder - og skal så være: Se på Hamsun og Goethe!

En hjemkommen sønn er en regnbue, som omfavner Førlandsåsen, Tunglandsfjellet, Uburen, Kjerag, - alle hellige fjell - i vid radius av ånd omkring Ulvåsen, keiser-fjellet på Naig!

Mor Naig tar imot - via enger og steingjerder og gjengrodde stier og gjengrodde sår og naust og støer og strand...

Mor Naig - en omfavnelse i selve dette hellige terreng mellom Naigklubben og Kuvika og Kveldsbel-eika: regnbue!

Mor Naig er Ane og Hulleborg og Rakel og Anna og Karen og Gudrun og Laura og Taletta og Kristiane, - alle, alle!

Mor Naig er de sterke kvinner med åpen favn og aura over ansikter, vendt mot Uburen, Idsefjord og Evigheten...

Å væreen hjemkommen sønn er selve ur-tilstanden i eksistensen, - en hemmelig lovmessighet; smak av laks og lykke...

Den hjemkomne sønn er styrt av et indre lys, - dét i ham av geni, av Gud, av kveker; i ly av Kveldsbel-eika...

(Naig, fredag, 7/8-98, kl. 00.20)


I Norske myter ved et tusenår-skifte, Kveldsbel-Eika forlag, 2000..