Myten om hjemstedet...

Så fint - å ha et hjemsted; et midt-punkt: Her hører jeg hjemme!...Et sted som sier: - De va jilt å sjå deg, Martin!...Enkle ord, - tilhørighet; fenomenologi...

Så mange som taler om tilhørighet, men så få som har den...En verdi, - ja, en Verdikommisjon i seg selv, over hodet på endog Husserl"...Et hjemsted med gjenklang i...

Nå har jeg nettopp syklet Naig rundt, - et rituale, et nattlig-mytisk møte; et ekko i mitt sinn fra Mekka...Jeg syklet til Håkons tun i Naigs utkant, kveker-stedet, der Kveker-Gudmund Naig hadde kongelig mottagelse; myte-punkt, - nær bauta og naust og i blikk-kontakt med Barkafjellet, der en tåkedott, á la Theodor Kittelsen, hadde lagt seg til hvile...Å, Barkafjellet, - det virile fjell, der jeg sto på stupet en juli-morgen i 1943, etter å ha fulgt hjem Tora - ei hulder for en sekstenåring å følge til hissende høy: Rubens!...Ja, en frodig, malerisk erindring; sterkere enn Marcel Proust!

Å sykle Naig rundt - en lise, en lykke, en lutring; i parabel-pue mellom Taletta-haugen og de sky møter med Else/Edvarda - i kontrast til møtene med Tora/Eva: Ekko!

På én natt - et helt liv; mettet fylde...Et vell...Ja, noe veller opp i deg, Naig i møte: - De va jilt å sjå deg!...Et hjemsted er ikke noe du "har", men må erobre og gjøre deg fortjent til...Og du kan ha flere hjemsteder, - jeg har også Utsira, mors øy, mi øy...Og noen har intet hjemsted!

På mytisk vis har "hjemsted" og "revolt" noe med hverandre å gjøre: Uten revolt - intet hjemsted. Og omvendt!

(Naig, fredag 3/7-98, kl. 01.10)

I Norske myter ved et tusenår-skifte, Kveldsbel-Eika forlag, 2000..


Syklist, Sunnmøre