Myten om
kapitalismens barn...


Så rart - disse daglige drypp, denne lemen-aktige tro på Kapitalen, en tro som blir mer og mer altomfattende, nesten total (for ikke å si som sant er: totalitær)...Over alt - disse ansikter uten ansikt; kapitalismens barn, menn og kvinner; ja, det nye nå er at de kapitalistiske kvinner så å si overtar; i ly av en falsk kvinne-frigjøring, spør du meg....Frigjøring til vulgær-kapitalisme, viser sporene...Bare se deg omkring, - en nesten altomfattende kapitalistisk og vulgær-markedistisk kynisme, fra Kværner over banker og storting til aviser og de kollektive tabloider og seminarer, der den kapitalistiske retorikk er redusert til noen grep: Sånn gjør du sånn, når du åpner munnen og faktisk klarer å uttale noen ord i en sammenhengende tegneserie-setning...

Selv enkelte stor-kapitalister roper "vakt i gevær"; de antyder at skuta jo kan gå på grunn, og at dermed også de styrende vulgær-kapitalister selv kan gå med i dragsuget!...Ja; ganske enkelt er dette, egentlig: det kan være "lurt" å unngå dragsuget: endog - og ikke minst! - for den som har kjørt skuta i retning dragsuget...Det gjelder jo å berge gevinsten: profitt...Nei! det gjelder noe annet - og mer: det gjelder å berge vår jord, selve kloden...Den totale lemen-aktige vandring mot forsøpling og forurensning blir nå mer og mer totalitær, ikke minst som en åndelig forurensning, via ettergivenhet overfor vulgær-markedismens monstruøse gap...
Ikke profitt, - profetr!...Ja, vi trenger en frontal-atakk mot dette monstrum, som vil gjennomtrenge luft og menneskesinn og forurense alt; via de nyttige idioter i alle fora av u-ånd, - kapitalismens barn....

Myten om kapitalismens barn... I: Troika! Nye myter! Kveldsbel-eika forlag, 2002.