Mannen med mytene.

"Mannen med mytene" kaller "Strandbuen" meg...La gå: - jeg gjør denne spøkfulle betegnelse, kanskje med et ubevisst mobbe-islett? - til en hedersbetegnelse: Ja! - jeg er mannen med mytene, slik f.eks. H.C.Andersen er mannen med eventyrene...

For min myte-filosofi er denne: Jeg vil skape en ny sjanger, der hvert fragment rommer en fortetning, en utladning, slik at enkelt-skjebner og enkeltsituasjoner får en aura over seg av noe større, - en berøringsflate med en helhet, - Altet; intet mindre....Denne ærgjerrige intensjonen skal så avføde myte bak myte, i en kjede av mening; for alle ting henger sammen - og intet er "typisk"; men alt er vesentlig, når du utkrystalliserer det, finner en kjerne, et indre lys i mennesket, i tingene, i alt...Vi bærer historien med oss; ikke de andre - vi er historien!

Denne historiske optimisme er passé i dag...

Og det er kanskje derfor jeg føler meg hjemløs i norsk åndsliv, i norske forlag, i norske aviser, - jeg er mitt eget forlag, min egen avis: ... Jeg vil være - og er - en mot-vekt mot en ånd-løs og myte-løs tid: jeg skaper et hjem - et hjemland - i og omkring mine egne myter, - mytene om Naig/Utsira/Ryfylke...

Et stå-sted, der du kan bære en hel verden på skuldrene...som Uranos!

Hva har skjedd? hva har drept mytene, som det gjelder å gjenføde?...Vår tid er balkanisert, smuldret opp til hat bak hat bak hat, via en selektiv hat-moral, der hat-objektet hele tiden blir effektivt organisert av vulgær-markedismen og vulgærmarxismen i en vanhellig union: Vi dyrker myten om det absurde! Men opp mot dette setter jeg Myten om mening og sammenheng i alle ting av ånd og indre lys: Mannen med mytene!

I: Troika! Nye myter!, 2002.