Et liv i strid


Dette bildet av Torborg Nedreaas og mannen, litteraten Aksel Bull Njaa,
er tatt hjemme på Blylaget, like før hun fylte 70 år (12/11-1976)....Myten om Torborg Nedreaas - 100 år... .Torborg Nedreaas (1906-1987) - i en sum? - kanskje den største kvinnelige norske forfatter i etterkrigsårene; et varig vennskap med henne i 33 år - i vennlig erindring...Jeg første gang jeg møtte henne: - Hvor gammel er du Martin? spurte hun. - 27 år...så det må ha vært i 1954, da Torborg skrev romanen "De varme hendene"; selv var hun 48 år gammel den gang; hun misunte meg min kunnskap i russisk: - Tenk, å lese Dostojevskij på orginalspråket! sa hun...

I 1971 ba jeg henne om å si noen ord om hva Dostojevskij hadde betydd for henne, og da svarte hun meg i et brev bl.a.: Raskolnikov lærte meg å lese... Det som opp gjennom årene har slått meg, er at det knapt finnes hovedpersoner hos denne dikter...Enhver person som er presentert, har fått lunge å puste med - en kjenner dem! deres nærvær, en kjenner pusten av samtlige"...
Mon ikke dette var et ideal også for Torborg: "å kjenne pusten" av det hun skriver om?!

Så mange møter, som myter: To søndagsfrokoster i kommunistisk fellesskap på Blylaget i 1957; å bade sammen med Torborg i Bunnefjorden...Å bile til Blylaget i juni 1960, sammen med sovjetforfatteren Gennadij Fisj, i bil fra den sovjetiske ambassade; med POT i hælene, - kanskje var et militært mål her? - he-he!...Å diskutere med Torborg Nedreaas og Hans Skjervheim i LO-regi i Folkets Hus i 1965, midt i Tøværet...Bare for å ta noen eksempler!

PS: Bildet er hentet fra et fint intervju av Odd Johan Holen, "Familiens røde får fyller 70 år", i "Bergens Tidende" (12/11-1976).

Dette intervju fortjener å komme i bokform; Odd Johan, sammen med historiske intervjuer med Marie Juul Andersen, Kollontajs sekretær, og Peder Furubotn, for å ta tre eksempler; utgi boken selv, Odd Johan!

Martin Nag: Myten om Torborg Nedreaas - 100 år... I: Friheten uke 12/2007 - nr. 11.