Myten om Ibsen i Volda...

Midt i et Norge som ligger nede, og nesten ikke eksisterer, åndelig sett, - gjærer det i undergrunnen, i folkedypet, i "Wergeland" og i "Ibsen", som ikke er døde, men våkner mer og mer, fra dag til dag, - fra Stavanger til Volda; fra Volda til Oslo ....Våkner? - men flertallet sover, i en åndelig dvale, døs og død ...Med ett - et eksempel, som et knyttneveslag fra virkeligheten: Jeg tilbyr "Volda" - av alle høgskoler, en ny Ibsenbok; Men uten å nøle - et nei i neven: Vi har innkjøpsstopp; Vi prioriterer...Stopp? kultur-stopp? Prioriterer - hva? tomhet? null?...Så rart - Ibsen-pause, midt i et Norge, som tror de ærer Ibsen; mon ikke vanærer er et mer dekkende begrep?....Nå har jeg bearbeidet, og skrevet av meg - denne fundamentale frustrasjon, ved å møte det levende døde Norge, ansikt til ansikt, øre til øre, munn til munn...Med ett norge avkledd, midt i Volda...Men det finnes et annet Norge - utenor høgskoler (hva er lavskoler?), utenfor aviserforlag, kulturråd, medier, teiger og tabloiderder et minimum av mening blir opprettholdt via be og hør - kapitalismens ukultur-bud i aksjon hver dag - ikke høgmål - ikke høgmål, men lavmål, et minste felles multiplum av dumhet, tomhet, ingenting: Nihil i alle ting av olje, EU og vulgær-markedisme, ofte i vulgær-marxistisk regi; unoter fra Sovjetunionen omgjort til noter, og parodi?...Hva vil komme til å skje - endog i "Volda", der "Ibsen" er bortprioritert og kulturstoppet?...Å torpedoer er allerede underveis og vil eksplodere der du minst venter det, - i Stavanger, i Oslo, og altså i "Volda", hva vil vil, - he-he!Martin Nag i : "Det menneskelige ansvar!,
Kveldsbel-eika forlag, 2005.