Martin Nag. Myten om Mikhail Sjolokhov.


Mikhail Sjolokhov


Myten om Mikhail Sjolokhov...

I år er det 100 år siden Mikhail Sjolokhov (1905-1984) ble født, - Nobelprisvinner i litteratur fra 1965 for det monumentale epos, "Stille flyter Don", som kom i årene 1928-1940 - et verk skrevet i kjølvannet på Tolstoj og Hamsun; to forfattere Sjolokhov beundret - og lærte av; noe jeg har hørt fra hans egen munn..."Stille flyter Don" er ypperlig oversatt (i fire bind) til norsk av Ivar Digernes; en oversetter-bragd; kommunist oversetter kommunist!... Sjolokhov har også skrevet to andre monumentale verker, "Ny jord" (1932-1960) og "De kjempet for fedrelandet" (1943-1959)...

Så fint at Sjolokhov lyktes å få Nobelprisen i litteratur, tvers igjennom alt som kald krig, mccartyisme og POT heter...Moral? - at stor kunst og stor politikk ikke lar seg stoppe!... Apropos POT; Da jeg fikk foretrede for Mikhail Sjolokhov i Den sovjetiske ambassade i Drammensveien 74 en marsdag i 1960, var nok dette myte-møte mellom en 33-årig nordmann og den 55-årige Sjolokhov behørig overvåket og registrert...Slik innleder jeg min rapport i "Friheten" (12/3-1960):

" Det var en morgenfrisk, sprudlende Sjolokhov som møtte meg, hissig på en spøk, et polemisk utfall eller en munter selvironi. Lavvokst, tett og tung i figuren, liksom vokst ut av den jorda han alltid står så støtt på. Et skiftende, vart sinnsliv bak det rolige, beskjedne ytre... Hvis et emne interesserer, kommer svarene presise som øksehogg"...

Vi snakket om hvordan han arbeidet, om krigen, om Tolstoj og Hamsun, om ny sovjetlitteratur, om kritikerne som "klassefiender"...Mitt intervju med Sjolokhov ble også trykt på tysk (i "Weltbühne", DDR) og på polsk; en sensasjon! ... Ja! - Sjolokhov er en av de store epikere i det 20. århundre; fremtiden venter!

(Jeg har et stort kapittel om Sjolokhov i boken "Sovjetlitteraturen i Norge i mellomkrigsårene", 1987; i det finlandssvenske tidsskrift "Horisont" drøfter jeg Sjolokhov/Hamsun, i nr. 5/6-1991; og i "Friheten", 9/3-1960 har jeg et referat: "Sjolokhov snakket rett ut med studentene"; nesten drama i Den gamle festsal på Universitetet!)

Martin Nag
I: Friheten
7. juli 2005.
NKPs Ivar Digernes side
her