Martin Nag: Myten om troskap! Om Finn Pettersen.

Myten om Troskap!

Høy tid: Tirsdag 1. juni 2004, kl. 14:30 tildelte ex-stortingspresident, nå fylkesmann i Buskerud - Kirsti Kolle Grøndahl, Kongens fortjenestemedalje i gull til Finn Pettersen (83)...Høyt sted: Krigsinvalideforbundet, bygning 22 på Akershus Festning...Tildeling en time "forsinket"; den gode Kirsti hadde "glemt" medaljen i rammen! Men også - tildeling i rett tid, høy honnør!...Jeg var selv med i en gruppe på syv gode og forskjellige personer, som foreslo tildeling av den høye utmerkelse til Finn, - Nils Johan Rønniksen, Lars Borgersrud, Bjørn Egge, Olav Hobbesland, Asmund Langsether og Gunnar Sønsteby...Jeg vektla mitt samarbeid med Finn Pettersen om bl.a. to pionér-utgaver om og av Nordahl Grieg (i 1962 og 1982): Synliggjøring og aktualisering av en stor nasjonal arv!...Men ikke minst har Finn P. fortjentsom én av e fremste norske motstandskjempere - i kommunistisk regi - via illegale aviser, inkluert "Friheten"!...Et fint motto du har, kamerat Finn: "Alltid huske - aldri glemme"!Heder
her

I strid for Soria Moria slott
her


Martin Nag
I: Friheten
18. juni 2004


Finn Pettersen
foto: Frode Kaspersen

Bestill boka: "Alltid huske, aldri glemme" fra FALKEN FORLAG!