Løfte

Vi som intet eier
men som skapte alt,
bygget skip og veier
og grov gull og salt -

Vi som møtte nøden
i den svarte by
med et håp om døden
hvert et morgengry -

Vi som intet lærte
uten biblens bud,
hvor det hat vi nærte
kaltes synd mot gud -

Vi som avlet unger unger
for å se dem dø,
dø i krig og hunger,
for ære eller brød -

Engang skal vi hevne.
Ennu gir vi tål.
Herd din unge evne,
så den blir som stål.

Rudolf Nilsen i:
På Stengrunn, 1925Vaar egen Rulle debuterer....
her