Frihetens søstre; Arne EkelandKamp utenfor Norge

Mange norske ungdommer følte ufriheten sterkt. De ønsket å komme seg unna for å slutte seg til norske styrker utenlands, mens andre måtte flykte fordi de var ettersøkt av Gestapo. Først på krigen søkte mange sjøveien over til England. De ble etterhvert et lett bytte for tyskernes fly- og flåtestyrker, men trafikken fortsatte i mindre målestokk under hele krigen. les her. I nord flyktet mange til Sovjet-Unionen. Om partisanene:les her.Det ble Sverige som måtte ta imot den store flyktningestrømmen, les her. og svært få kom derifra til England for å kjempe aktivt. Men på slutten av krigen fikk de unge våpenføre muligheter til å utdanne seg og bli med i de såkalte Politistyrkene. Hele 13 000 ble innrullert der og kom tilbake til Norge straks krigen var over, og ble med i opprenskingsaksjoner etter tyskerne og norske nazister.

Også i Sverige kom det til motsetninger mellom NKPs aktive og regjeringas passive krigspolitikk. NKP hadde en egen sentral i Sverige som samordnet motstandskampen. Kommunister som hadde måttet flykte, fikk opplæring i våpenbruk og sabotasje og reiste illegalt tilbake til Norge, hvor lærdommene kom til nytte. NKP tok initiativ til å få bygd en egen organisasjon i Sverige for den aktive motstandslinja som ble kalt "Norsk front".

Planene var å utdanne en norsk styrke på 1000 mann som skulle sendes inn i Norge for å drive geriljavirksomhet. De greidde bare å få sendt begrensede grupper. De som representerte Londonregjeringa i Stockholm, søkte å hindre at dette skjedde.

NKPeren William Mikalsen fra Sarpsborg, les her. måtte flykte fordi han var kommet i søkelyset.

Her tok han kontakt med bl.a. Ivar LIe på NKPs kontor i Stockholm og fikk med informasjoner tilbake til partimiljøet i Norge. I Sverige måtte han ei tid ta arbeid I Eskilstuna. Der ble han valgt til formann i flyktningeorganisasjonen "Det norske samfunn". Som tidligere aktiv arbeiderkulturarrangør, bidro han til at Samfunnet holdt åpne møter om forholdene i det okkuperte Norge. Elna Nygård, kona til dødsdømte Tormod Nygård, var også kommet til Eskilstuna, og viste seg som en meget habil Nordahl Grieg-tolker på disse kulturmøtene. Det norske samfunn i Eskilstuna tok også politiske initiativ. Til et stort møte inviterte de folk fra Legasjonen i Stockholm. Vedkommende som kom, fikk i oppdrag å overbringe Londonregjeringa et enstemmig krav fra forsamlingen om at den måtte påvirke den svenske regjeringa slik at de tusener av norske gutter som var kommet seg over til Sverige, kunne få militær opplæring der. Dette kravet ble imøtekommet etter at svenskene forsto at Tyskland kom til å tape krigen.

Blant dem som reiste tilbake til Norge etter å ha fått sabotasje- og annen opplæring, var Einar Andreassen fra Stavanger. Han var tidligere AUF-leder, og hadde måttet rømme etter å ha gitt ut illegale aviser. Nå hadde han sluttet seg til kommunistene og reiste tilbake til Stavanger og Sandnes hvor han ble med å organisere en aktiv sabotasjegruppe.

Norsk front arbeidet i flere av de norske politiforlegningene i Sverige, og i Ørebro var det norsk "kommunistsentral" på hele 70 medlemmer. Ledere for disse sentralene var ifølge: "Arbeiderbevegelsens historie" B. 5:
Ivar Lie, som senere ble NKPs faglige sekretær i sentralstyret, videre bakeren Halstein Andersen og Erling Johansen. Johansen hadde vært tillitsmann i Kjemisk. Den senere storsabotøren ragnar Sollie (Pelle), Les her. Var med i Norsk front-miljøet og fikk opplæring i sabotasje. Han reiste tilbake til Oslo-området, hvor han ledet en rekke vellykkede spregningsaksjoner høsten 1944.

Norsk front ble etterhvert oppløst og gikk over i Norske patrioters landsforbund. Forbundet holdt også på den aktive motstandslinja, men arbeidet og med tanke på å forhindre et borgerlig militærkupp i Norge etter frigjøringa. Det programmerte en demokratisk utvikling både i militæret og i økonomien. Kommunisten Kristian Kulstad var leder, og den borgerlig-radikale Broch-Utne nestleder for patriotene. De ga ut en avis i april 1945, men da kapitulasjonen kom i mai, fikk hverken avisa eller Norske patrioters forbund noe langt liv. I flyyktningemiljøet i Sverige vervet NKP svært mange tilhengere.

Da NKU deltok i sin første store demonstrasjon i Oslo etter frigjøringen, var det en tropp på 150 uniformerte norske soldater først i NKU-seksjonen

I kapitlet om Finnmark beskriver vi hvordan de norske flyktningene der fikk militær opplæring i Sovjet-Unionen. Flere kjente kommunister kom seg også til England, hvor de sluttet seg til de norske styrkene der. Just Lippe, som var NKPs sekretær, kom seg tidlig over til England og arbeidet i den norske etteretningstjenesten der.

Adam Egede-Nissen var skipslege ombord i hvalkokeriet "Thorshammer" da meldingen kom om at Norge var hærtatt av Nazi-Tyskland.

Etter avmønstringen meldte han seg til å tjenestegjøre som lege ved flytreningsleiren Little Norway i Toronto,Les her. - for så i mars 1941 å bli beordret til Reykjavik for p virke som lege ved flyvåpenet og sjømannskontoret der. I januar 1942 ble han beordret tilbake til New York som lege ved det norske Sanitetskontoret for sjøfolk. På veien dit ble skipet deres torpedert. Mange av mannskapene mistet omgående livet. Også blant dem som hadde berget seg i åpen livbåt, høstet døden sitt bytte. I hele 10 døgn kjempet de ombordværende under Adams ledelse for livet - i storm og kulde. Så kom redningen i form av et amerikansk skip på vei fr konvoitjeneste.

Endelig framme i New York gjorde Adam tjeneste ved Sanitetskontoret og legekontoret - for så i oktober 1944 - i forbindelse med den sovjetiske frigjøringen av Finnmark - å delta i den norske militærmisjon som ble sendt dit. Dit kom også Just Lippe, som i likhet med Adam mestret russisk, hvilket var viktig for forbindelsen mellom sivilbefolkningen og de sovjetiske militære myndigheter.En kommunist som kom til å få enorm betydning i kampen mot Hitler-Tyskland, var forfatteren Nordahl Grieg. Allerede under nøytralitetsvakta i Finnmark, mens Finlandskrigen pågikk , ble han provosert av høyrekreftene. Han ga kraftig svar på tiltale.

I England brukte han sin journalistiske begavelse og skrev flammende dikt og artikler som satte mot i motstandskampen også i Norge.

Han ville være i stormens sentrum da han laget sine radioreportasjer, og slik falt han i et brennende fly som ble skutt ned under et bombetokt over Berlin, nazizmens rede. Hvor stor og framsynt Nordahl Grieg var, kan vi lese i hans dikt:

"Den menneskelige natur", der han forutser dagens nynazisme i et nøtteskall:

Bli fremfor alt ikke trette -
som mennesker blir etter kriger -
når grumset og griskheten kommer
i følge med motløsheten,
det varme råtne dyndet
lagret av århundrers slektledd
hvor sinnet kan krype til hvile
og han som vi drepte kan oppstå.
Kamp utenfor Norge - S. 112-115
I: Død over de tyske okkupanter : de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945 /
Birger Bakken, Reidar T.Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld. -
[Moss] : Informasjonsforlaget, 1998. - 251 s. : ill. -
ISBN 82-994859-0-8