Heis oss et rødt,
et flammende flag!

Heis oss et rødt, et flammende flag!
heis det som et merke for sol og for dag!
Heis det for alle som trodde og tror
at livet der kjemper, er livet der gror.
Heis det i topp for Bastilliens grus,
som løfte om fremtidens fredlyste hus!
Der ryker atter i denne stund
fra tusen lunter til tusen miner,
rundt på Europas drønnende grunn,
varslende fall og knall og ruiner.
Du skapervilje på evig vandring
i fra forandring og til forandring:
La knallet lyde, la fallet komme,
la redselen isne og blodet flomme,
så sant der følger en verdensseir,
som sekelsold for den fremtidsleir,
der slutter fylking om broderretten
mot rovdyrsdriften og bajonetten!
Hil deg, du evige fremskrittsbud,
du nyttårsbringer, du livets gud!


Per Sivle
I: Berrsøgils-
og andre viser.
1896


lokalisert i andre samlinger
gjennom Diktregisteret

Om Per Sivle / "Vetl-Anders".
- I: Norges Kommunistblad (1925)

Om Per Sivle / Ivar Digernes.
- I: Fossegrimen (1954)

Mytemøte / Martin Nag.
- I: Friheten (2004)

Tord Foleson / dikt

Tekster av Per Sivle
fra Høgskolen i Vestfold.