NKPMN > LITTERATURSIDENE > REINERT TORGEIRSONREINERT TORGEIRSON
1884-12-07 - 1969artikler og nettsider om Reinert Torgeirson:

fra


egne dikt:

Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg De fulgtes ad de to i dagens kamp ...
Karl Liebknecht Vi lever i en tid, da døden råder ...
Den gamle revolutionær Håpløshet en hadde grepet meg, ...
Nu kommer de, de unge ... og røde radikalerne
Far og søn Jeg fikk et varmt og kjærlig brev fra en som vil meg vel

Mor og søn Jeg drømte, jeg var hos min egen kjære mor ... . - 1920
Hil dig, unge oprører! der du fyldt av viden og vilje ...
Vor sang skal ikke være fromme salmer til bøn og andagt under kirkens kor ...
Hun var en av gatens kvinder hverken værre eller bedre end de mange ...
Vor saga Vi var engang en slægt av trætte trælle. - 1920
Solrenning Det som vi skimtet som drøm ... .- 1920
Venneråd Når ørneungen prøver sine vinger ... .- 1920
Morgenland Jeg mindes fra min fjerne barndomstid ... .- 1920
Rekk meg hånden, arbeidsfelle på vår egen, store dag ... .-
Hill dig, du ungdom som trossig går foran ... .

Hilsen til veteranene I: Klassekampen / NKU.- (1922-08-26)
Lenin : til tiårsminnet for hans død.


Noteblad til tonsatte dikt
Hill deg, du ungdom som trossig går foran (til mel. av Jean Sibelius)
Rekk meg hånden, arbeidsfelle på vår egen store dag (til mel. av Joh. Peters) 1)   2)

dikt om heimbyen Ålesund:

Sommerdag i parken Dypt ved Akslas fot, der trærne kaster skygge ...
E' e' fødd i Buholmstranna og har gått på Nørvø skole, ...
Sang for Ålesundsklubben i Oslo: Ålesund! Barndoms by!
Lihaugen E' minst han best fra min barndoms dager.
Fra Kaia til Brua Vi går gjennom byen fra kaia til brua en morgen ...
Vær hilset, vår by! Du dristige by ved vår værharde kyst ...
Sol over Aksla Det er øsende regnvær med storm fra sydvest...
Gange-Rolf på galeien Lufta var kald og grå ... : revyvise fra forbudstida
Svart-år Nei, make te' tid trur e' ikkje det fins! ...
Heim frå havet Berte, eg ventar ein herrerett ...
Bytur Når karane reiste te' bya inn, det hende dei tok seg ein real dram.
Skolma-visa Har du hørt at her forleden natt, sann ...
Den store kveitå Fisken vert mindre år for år, slik klaga han Jo ...
Ein sparemann E har spinka og spara frå dag og te dag.
Jonsok - kveld Det gikk en bris over Borgundfjorden. - 1948
På Rundskuet Vi sitter midt i heiens lyng, ... .- 1920
Norangsdalen Ein sumardag eg kom derinn, i sol og glans låg bre og tind.
minnedikt

over Olaus Fjørtoft (1847-1878)
over Robert Kopp (1877-1934)
over Th. Auerdahl (1895-1918)
over Fernanda Nissen (1863-1920)


i gjendikting:

Sving din tunge, sterke hammer / M.S.Golodnyj (Epstein). - 1923
Ispalasset Bokmelding av: Under et rødt flag ved Knut Olai Thornæs.- I: Ny tid.- (1915-11-05)Thornæs og Torgeirson
i Ny tids redaksjon 1913ferdige bibliografiske oppslag:
Av Reinert Torgeirson:
I Norbok (Norsk bokfortegnelse 1921- )
I BIBSYS Felleskatalog for større norske fagbibliotek
gjenfinning av egne enkeltdikt i samlinger gjennom : Diktbasen / Deichmanske bibliotek
som gjendikter: Diktbasen /Deichmanske bibliotek


tekst og noter i sangbøker ved oppslag i Sangindex sang- og viseregister


© Norges Kommunistiske Parti