Pionertida - Mellomkrigstida - Okkupasjonstida - Etterkrigstida
Nkp-historie - Hvitboka - Norske Rothoggere - De tyske okkupanter
Falne Troendelag - Falne sentralt - Musikk - 1.mai-postkort - Arbeider-postkort - Stjernetarald - Hjem -


ARNE TARALDSEN
"*
-taral'" "Vidar Vangen" "Kaare Brattaas" "Stjernetarald" Trolltaral'"
1917-11-12(02?) - 1989-(08-02?)
Taralds mor, Kristine Marie (1893- ?), i folketellinga 1900,
budde da ved Risoysundet paa Nystrand.
Hun var datter av fiskeren Anders Nilsen (1863-1938) og Laura Kristiane Larsen (1864-1902),
gift 1887 og busatt paa Siktesoya. Mora var nest eldst av 6 soesken
(se ogsaa Gnr 31, brnr 1 i Gaards- og slektshistorie for Eidanger)


Taralds far, Paul Egil (1892-?), i follketellinga 1900.,
budde da i Schaeffers gt 8, III i Kristiania.
Han var sonn av skomakersvennen Ole Edvard Taraldsen (1849- ?) og Mina Betsy (1859-?). Begge var fra Nes paa Romerike og hadde flyttet til byen med hans bror Bernt, som ogsaa var skomaker.
Paul Egil var den mellomste av sju soesken.

illustrasjoner av og nettsider om Arne Taraldsen:
illustrasjoner og tegninger

selvportrett
SelvportrettSkriulaegret i Vestre Slidre [landskapsbilde] blyanttegning 1942/43
NKPs sentralforlegning november 1942 - juni 1943, der Tarald arbeidet

Partisanen : forsidebildet Partisanen. (1943-10-07)


Tegnet av Arne Taraldsen
og sluppet ned som flyveblad fra
engelske fly i desember 1943.


Handbok for sabotoeren : [omslagsbilde] / tegninger: *-taral , tekst: "Osvald" (Asbjoern Sunde). - 1943-1944. Tittel paa dekkomsalget: Matauk mot ukrutt i hagen.

Almenrausch (fritt etter: Trollene paa Hedalsskogen / E.Werenskiold).- 1944
Gestapos og SS-Stbf. Reinhards omringingsaksjon i Valdres midtsommers 1944

Ro, ro til Bjoerneskjaer, Nasjonal Samlings roklubb I: Alt for Norge (sommeren 1944)
"Foereren" Vidkun gaar utenbords paa aarene som sagakongen Olav Trygvasson.
Men hirden, naziprestene og legionaerene maa sette alle krefter til i tung motboer.
Forslaget om aa internere NS-medlemmene paa Bjoernoya ligger bak.

Doed over de tyske okkupanter
og deres femte kolonne, quislingene!
[plakat],1944

"Sabotoerens hjelpestikker" [klistremerker]
Kjemp for et fritt Norge, Bruk disse! - mai 1944
"Thi vi helder landet brente -" Fredrikshald 1716- "tyskerbrakke" 1944
enkeltetikett i s/h naerbilde
Bruk disse, saboter tysk arbeide til beste for Norge! bare i s/h bilde

Stana Markovic : portrett I: Sabotoeren (januar 1945)
Portrett av den serbiske partisanen Stana Tomasevic.
[Wehrmachtsoldatens himmelfart] I: Sabotoeren (januar 1945)
St.Peter: "Hva i himmelens navn gjoer De her?" "Sabotoerene har sendt meg!"

Frontkjemperne marsjerer ... naar taktfast[?] marsjerer, legionaerer!.- 1945
For Germanske SS / Freiwillige Legion Norwegen fikk drillet inn proysserdisiplin paa Luneburger Heide var de nok til latter for joessingene som kanonfode "mot den fare som truer fra oest, mot den pest som vil herje vaart land"!

A/S Lys og Luft : En profitoers saga og litt av hvert fra hjemmefronten. 1946
Ikke Norges foerste politiske tegneserie, men en god nr 2?
[Katta i sekken? ; eller Nix mer pus som forloren kanin?]
Knipens Boers leverer langvokste, ferdig flodde kaninslakt til et hungrende marked
Mellom brakker og berg utmed havet synger brakkebaronen Helmer Nore i et tilbakefall av fedrelandskjaerlighet, blir: Gud signe vaart dyre fedreland! -neste?
[U]nasjonal arbeidsinnsats Arbeit macht jedenfalls nicht frei, sondern ...?!
Bauleiter Brahle inspiserer de "arbeidsvilliges" innsats. Ogsaa et sidespark til heimefrontledelsen, som saa seint som i 1943 ikke advarte klart nok mot foelgene av "Den nasjonale arbeidsinnsats" i regi av arbeidskontorene
Tyskerarbeid og tyskerbrakker Lys og luft a/s eller Hotel Gjennomtrekk som akklimatisering til vinterfelttog i oest?
Grensen mellom altfor forhastet arbeidsvillighet og sabotasje kunne vare haarfin, ihvertfall naar trevirket var saa raatt at "hjelpestikkene" ikke fenget!

Endelig fikk vi Hjemmefrontens ledelse aa skue I: Friheten.- (1946-05-08)
Ettaarsdagen for frigjoeringa, ironi over 'Kretsen's ledere, presteskap, liberale og industrieiere. Forskjellen mellom de 'smaastripete' og ledernes dekkhistorier var bare tydelig for de innvidde. Det arbeidende folks representanter var ikke aa se.

Derfor kom rettsoppgjoeret ... ventelig til aa se slik ut! forts. av stripa over.
Det arbeidende folk burde inndra krigsprofitten av tyskernes inflasjonspenger. Naa kommer industrieierne til aa gi hverandre vandelsattest for aa beholde fortjenesten, mens utvalgte sma syndebukker faar svi.

Dengang vi dro avsted ... I: Friheten.- (1946-04-09)
Seksaarsminnet for okkupasjonsoverfallet og den norske militaere motstand.

Vi gjorde hva vi kunne, men nordover bar det. forts. av stripa over. Den norske forsvarskrigen fra den menige soldats synsvinkel, overraskelsene over de storpolitiske kuvendingene og kortvarig medgang paa Narvikfronten faar kapitulasjonen.Gledelig jul! [julekort] 1946Med en rev bak oeret og Franco i sekken: Winston Churchill som aarets julenisse med ei rykende bombe i munnen istedetfor sigaren, haler gjenoppmilitariseringas representanter fram av sekken. Taralds reaksjon paa talen i Fulton, der Churchill boerstet rusten av jernteppet eller stoevet av Goebbels tale til Breslaus "forsvarere" mot Roedearmeen, om aeren for begrepet skal gis til rett person.

[Nyttaarsfeiring og frihetsbegrepets innhold] I: Friheten.- (1946-12-31)
Det gamle aar 1946 til nyttaarsbarnet 1947: Og her, nye aar, ser du vestens demokratier. Selv arbeidet for freden har maattet vike for friheten.
Gerhardsen har tatt paa dollarflosshatten og baerer Bomben med paaskrift: Frihet fra kontroll i opptog med militarister og rasister Churchill skyver fram for seg. Andre friheter: Frihet ... til monopol, ekspansjon, revansje, rasehat, profitt. Franco vil ha frihet fra rett.

Den stoe kursen I: Ny tids valgavis 1947
Arbeiderklassens gamle los: "Naar det stormer fra hoeyre legger en roret hardt venstre for aa kunne holde sto kurs." Den gamle los Karl Marx kan laere Einar Gerhardsen hvordan statsskuta skal styres, men vil han ta laerdom?

Naa er det best, at vi gjoer vaart beste I: Friheten.- (1948-01-30)
I en kronikk om den kuloerte ukepresse i Arbeiderbladet kommer "Det Beste" inn under gruppen "Hederlige ukeblad".
Det Beste tildeles i all hast Arbeiderpartiets fortjenestemedalje, allernaadigst godkjent av ukebladets formynder, dollarkapitalen.

Stjerneskudd mot Sverige I: Friheten. - (1948-02-18)
Sverige staar for tur med sin millioninnsamling. De nordiske kommunistavisenes pengeinnsamlinger: "Folk og land" i Danmark fornoyd, "Ny dag" i Sverige paa god vei.

Den tro tjener Evensen I: Friheten. - (1948-04-30)
Mr. Bache-Wiig: Det beste ved det hele, er at de ogsaa staar til tjeneste med aa heise et nytt.
Industriminister Lars Evensen har hogd ned flaggstanga med "Alt for Norge", men reiser ny med "Alt for trustene" til honnoer fra Industriforbundet

Tempoet opp, livreima inn! [karikatur]I: Friheten (1948-06-03)
Landsfader Einar Gerhardsen i kapitalens skjoed
strammer livreima for det arbeidende folk (arbeider, bonde, fisker)

Snild bisk, sitt pent! [karikatur].- I: Friheten (1948-02-07)
Den norske loeve tigger valutakjottbein av dollarkapitalen i Wall Street mot aa slippe suverenitetsoeksa (statskontrollen over norsk industri mot Marshall"hjelp"?)

Spoorts-interesse I: Friheten.- (1948-02-??)
Gjestene ynder aa la seg fotografere sammen med olympiadeltakerne, meldes det fra St. Moritz.
Lettere fortvilet vinterolympier tvinger seg selv til hoeflig aa fotograferes med overlesset hoeyfjellsturistinne i pels

Frifinnelse med eikelauv I: Friheten.- (1948-02-21)
Rendulic til von Listz: "Jeg begynner virkelig aa tro paa demokratiets seir. For alvorlig talt, vi er bedre beskyttet av folkeretten enn vi var av unser Adolf.
Paa bakgrunn av sin praksis i Finnmark og Hellas (som krigsforbryterdomstolen fant aa vaere innenfor militaer noedverge) slapper ex-Wehrmachtgeneralene av med en whisky etter frifinnelsen

Den tredje makt broyyter loeype I: Friheten. - (1948-03-04)
Regjeringens fader Einar (og mottoet: Ned med NKP!) gaar opp loeypa, blinket med dollarkapitalens blaa baand der Hoeyre, Den konservative studenterforening, borgerpressa og Forsvarsforeningen slaar foelge paa skituren.

Frihet for profitten, mot folkedemokrati og sosialisme I: Friheten.- (1948-05-01)
Truman som moderne "frihetsstatue", gjoer front med Europas fascistdiktatorer med
De Gaulle i ryggen sittende paa kanonloepet,

Profittstopp I: Friheten.- (1948-05-01)
Mot loennsstoppen hever arbeider og bonde 1. mai-parolen: Profittstopp

Djevelen og vitenskapen (i synsvinkelen) I: Friheten.- (1948-05-29)
"Faen ta kapitalismen og djevelen steike kapitalisten!" (for de troende)

Krigsfrykt, made in USA I: Friheten.- (1948-06-14)
Aftenposten melder at amerikanske turister ikke har avbestilt ferieturen likevel
Partisaner! skjelver yankeeturistene (Truman m/ frue?) i fjellheimen naar far og soenn Nordmann passerer med langorv og sigd paa vei til slaatten.Vi har faatt ny leilighet! I: Friheten. - (1948-10-02)
Den unge familie har faatt et rom - i boligspekulantens siklende kjeft! (Fremskrittet: I dag har boligspekulantane faatt sine eigne styrerom i kjeften til kapitalitsystemet og familien fleire rom i kjeften paa eiendomsselskapa)

En utstrakt hand (... etter mer profitt) [karikatur].- I: Friheten.- (1948-06-03)
... kaller "Verdens Gang" [VG] industripresidentens tale

[Den vanhellige treenighet] I: Friheten. (ukjent dato, skiftet 1948/49) I forsoningens og tilgivelsens aand samler det dollarapologetiske presteskap fascismens militarister og kapitalens nye oppdragsgivere under sine vernende englevinger

Det vesentligste: I: Friheten.- (ukjent dato, skiftet 1948/49)
Norge inn under USA, kamp mot kommunismen. Jens Bache-Wiig (ex Administrasjonsraadet, da NIF-talsmann og styreform. Hydro,OSV,....): "Det lykkes visst over all forventning. Denne lille proeveutleveringen resulterte jo i et straalende angrep paa kommunistene" fra red. Tranmael i Arbeiderbladet, som haapet det vesentligste i Marshallhjelpen ville kunne lykkes.

Den store forskjellen (I synsvinkelen). - I: Friheten (ukjent dato 1948/49)
Broder Gerhardsen (som skinnhellig lekpredikant i kapitalismens nye klaer): Vi i Det norske arbeiderparti henter tvertimot vaere penger til arbeidet for denne stabiliseringslinje fra arbeidernes organisasjoner
(I motsetning til de borgerlige partiers stoette fra industrien)

Sosialisering og fri strand I: Friheten.- (ukjent dato 1948/49)
Demokratisert og sosialisert sektor: en overutnyttet allmenning paa privateiendommens naade, avgrenset av den bak hoeye piggtraadgjerder.
Arbeiderbladets omtale av offentlige friluftsomraader blir et bilde paa den gerhardsenske velferdsstat.
Den private sektor bygges opp etter mottoet: "Stabiliseringsarbeidet utfoeres av Gerhardsen og LO"[Hydros lockout paa Heroeya, Porsgrunn fabrikker] Bache-Wiik presenterer lockouten, NKIF, LO og DNA (Karsten Thorkildsen, Konrad Nordahl og Einar Gerhardsen) stiller opp for aa vise hvordan det gaar med dem som ikke klassesamarbeider.

[Veiarbeid i Stange] I: Friheten.- (ukjent dato 1948/49)
aarene gaar, men veien kommer ikke forbi prosjektstadiet ...

[Aftenposten i rettsoppgjoeret med avisene] I: Friheten (1949-?) Aftenposten er skjelvende trengt opp i et hjoerne som bilaget til "Deutsche Zeitung in Norwegen" med Adolf som helgenbilde paa forsida, men avleder med aa peke ut andre som skyldige.

Holmenkollen 1949 I: Friheten.- (1949-01-15).
Nordisk militaert langrenn : De tre vestnordiske statsministre i uniform paa samme skipar staker seg fram i dollarloeypa mens Truman som gratispassasjer kan ta hviletak.

Fredskreftene paa offensiv I: Friheten.- (1949-02-11)
Atlanterhavsberserken Wilhelm Keilhau i knipe: Hvor fanden bliver ormen Lange?
Bak dollarskjoldet blir sosialoekonomiprofessoren Keilhau ikke blendet av Sovjetunionens tilbud om ikke-angrepspakt, men "skuer over hav" mot stormskyen i vest: A(ngreps)-pakt og en reddende utenriksminister

Storsildfiske I: Friheten.- (1949-02-22)


[I sekretariatet, der kan de dyktig feire]
I: Friheten (1949-05-2?)
LO feirer 50-aarsjubileum, og Arbeiderbladet forteller om blomstergavebordet.
Volan, Nordahl, Braathen, Haugen og Thorkildsen omgitt av "gule roser" fra klassesamarbeidspartnerne: Vi har jo ogsaa faatt endel blomster fra fagforeninger. Men ... en maa skille mellom hoeflighetsgrunner og det som kommer fra hjertet!

I Trumans lille baserulle I: Friheten.- (1949-04-0?)
Truman: Paa verdensfredens og det vestlige demokratis vegne oensker jeg våre, nye, fremskutte baser velkommen!
VOAs reportasje om NATOS formelle grunnleggelse, A-pakten underskrives i Washington 1949-04-04

Landssvikrekorden av 9. april [karikatur].- I: Friheten.- (1949-04-09)
Under fanen: "For Vestens sivilisasjon mot oestens barbari" sitter utenriksminister
Hallvard Lange og Quisling paa hver sin militaerstoevel: NATOs og nazismens.
Quisling: "Der roek forsyne meg baade rekorden og tittelen!"

Taralds "Per Paabegynt"
arkiv i Friheten!
Privat morgenavisomraade : adgang forbudt! I: Friheten.- (1949-04-11)
"Friheten" nylanserer seg som morgenavis med murskeia i handa og klatrer over A-paktavisenes piggtraadsperring.

[Alternativt 1.-maitog paa klassesamarbeidets grunn] I: Friheten.- (1949-04-29)
Arbeiderpartiets regjering, fagforenings- og pressefolk i usalig samroere med kapitalens og reaksjonen i et karnevalsaktig opptog

Omslagsside paa Frihetens 1.mai - nummer 1949
Baseinnringingspolitikeren blir selv kringsatt av fredspolitikken

Spjelket I: Friheten (ukjent dato, men etter NATO - innmeldelsen?)
"Forsvarets brukne rygg er helet", sier Hauge ("forsvars"minister)
Jens Christian Hauge? (eller ukjent militaerperson?) har spjelket ryggen med dollar.

Et forargelsens hus I: Friheten. - (1949-05-21).
Ved dag - og ved natt: Franco i Madrid, han har inga pengar kvar ...
NATOs utenriksministre tar i dagslys avstand fra Franco som prostituerer seg, men om natta klatrer de opp til ham med vaapen, valuta og ... (en klippfisk av lange?)

I aar er det servise-vaar! I: Friheten (1949-06-03)
Et smil over disken gjør landhandleriet lysere
Utenriksminister Lange som handelsbetjent selger Norge til kapitalens Uncle Sam

Kjemisk fri I: Friheten.- (1949-06-11)
Hoyreledelsen i Kjemisk renser ut alt og alle som kjemper for arbeidernes interesser: Karsten Thorkildsen til Gauleiter Gross: "Ikke mye bismak paa den derre, hva?" NKIF-formannen bruker tysk oppskrift til aa faa den rene skaal for Hydros direksjon gjennom destillasjonstaarnene. Fuselen er: tariffoppjoer, suverenitet, nedsatt arbeidstid, likelonn, solidaritet.

Den nye overgiveren I: Friheten (1951-05-01)
(fritt etter: Akershus festning overgis til hjemmestyrkene / foto: Johannes Stage)
Det nazistiske Vest-Tyskland blir A-pakt Norges vaapenbror
Rollene byttet om og Rollem byttet ut: Hallvard Lange avleverer kommandoen til Major Nichterleins etterfoelger


ferdige bibliografiske oppslag:
Av Arne Taraldsen:
Om Arne Taraldsen: oppslag i NORART


Nyttaarskort for fred....
Tarald-illustrasjoner paa vegg,
Oppheim hotell....


Militaere humorkort, - Kommer ... her

Lite galleri med jule- og nyttaarskort) Kommer... her

Trollkort kommer..... her
Norges Kommunistiske Parti Midt-Norge