NKPMN > LITTERATURSIDENE > DIKT OM SPANIA

DIKT OM SPANIA
Granada Jeg møtte vårens engel i Granada. - I: Hverdagen . - 1929
Rudolf Nilsen (1901-1929)

Jaramafrontsangen etter Lied der Jaramafront / Ludwig Detsinyi
Jens Galåen (1893-1963)

En hilsen til jer, kammerater .- 1937.
Martin Jensen (1909-1944)

Guernica Guernica, Eibar, Durango - kjenner du navnene?
Spania 1937 Nu ser vi ennu en gang, hvad fedrelandskjærlighet er:
I: Den røde front.- 1937
Arnulf Øverland (1889-1968)Spania : nå går seiersparaden forbi ... .- I: Friheten.- 1951-01-19
Inger Hagerup (1905-1985)

Frihetens soldater : tilegnet F. Garcia Lorca.
I: Arbeiderbladet. (1951-08-18)
Hans Børli (1918-1989)

Før vi tyranniets velde slår ...
Ny tid. - 1937-01-02
Knut Olai Thornæs (1874-1945)Spania, vi hilser dig, lidelsens land
våren 1937, gjengitt i: Friheten. - 2004-08-27
Fredløs : for sitt land de kjempet, for sitt hjem de stred
påska 1939, gjengitt i: Friheten. - 2005-07-01
Odd Wilhelm Jacobsen (1914-2006))

Spansk bondevise Til,til Spania! I: Annendagsfesten.- 1938
Nu visner de røde geranier
Den internasjonale brigades kirkegård I: Friheten. - 1946-04-13
Ingeborg Refling Hagen (1895-1989)Spania - Gå inn i din tid. 1962
Nazim Hikmet gjendiktet av Martin Nag

Capra ved Ebro I: Friheten - 2006-01-27
Leif Jonny Mandelid (f. 1956)

Modern american poetry
about the spanish war© Norges Kommunistiske PartiDen spanske borgerkrigen : ei nettutstilling / fra Arbeiderbevegelsens
arkiv og bibliotek