NKPMN > LITTERATURSIDENE > DIKT TIL NKP



DIKT TIL NORGES KOMMUNISTISKE PARTI




 




Vær hilset! : til NKP . 1923
Oscar Kjelstad (1895 - 1924)

Makten skal bli vår
Aksel Brun. 1925.

Ridderslag . 1927?
Rudolf Nilsen (1901-1929)

Prolog ved NKPs jubileumsfest . 1931
Knut Olai Thornæs (1874-1945)

For partiet!. 1931
Olga Andersen (1886-1939)

Partiet kaller.1938
Jens Galaaen (1893-04-25 - 1963-05-13)

Lenin - Dikt til partiet 1973
Øivind Bolstad (1905 - 1976)

NKPs røst . 1976
Åpent brev om NKPs identitet... 1976
Åpent brev om NKP... 1976
Martin Nag (f. 1927-07-30)

Ros av tvilen ; 2 . 2001
Jan Wilsberg (f. 1951-09-20)

En svart skammens mur! 2008
Martin Nag (f. 1927-07-30)






 


© Norges Kommunistiske Parti